POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Regasesti mai jos toate detaliile necesare.

Websiteul www.restaurantlorens.ro colecteaza date cu caracter personal numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;

– rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

– trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;

– contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

– contactarea acestuia in chestiuni de Relatii cu Clientii;

– scopuri statistice.

Creare cont

Prin crearea Contului, fiecare Membru si-a exprimat consimtamantul pentru colectarea si adminstrarea datelor cu caracter personal. Se vor respecta conditiile si prevederile Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date: oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la compania noastra, la cerere. Datele se ofera in mod gratuit pentru o solicitare pe an.

Dreptul de interventie asupra datelor: oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la compania noastra, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; unui formular de contact

– dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

  1. Informatii personale:  sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati link-ul www.restaurantlorens.ro

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. www.restaurantlorens.ro nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

  1. Securitatea datelor personale: datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre www.restaurantlorens.ro pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, etc.

Date personale

In politica de confidentialitate mentionam ca datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. 

www.restaurantlorens.ro se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si www.restaurantlorens.ro

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

www.restaurantlorens.ro se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa www.restaurantlorens.ro, se obliga:

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

www.restaurantlorens.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. De asemenea se va respecta Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si Ordonanta nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Drepturi

Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  1. dreptul de a cer www.restaurantlorens.ro sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. dreptul de a cere www.restaurantlorens.ro sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  3. dreptul de a cere www.restaurantlorens.ro sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale.