Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu acesti termeni si condiții de utilizare

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu acesti termeni si condiții de utilizare:

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următorilor termeni si condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acesti termeni si condiții. Luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Restaurant Loren’s sunt înlocuite prin prevederile prezentelor termeni si condiții de utilizare.

In privinta prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si informatiile privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibile pe website: www.restaurantlorens.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, termeni si condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor afișate pe website-ul www.restaurantlorens.ro. implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Scopul websiteului

Website-ul www.restaurantlorens.ro. este administrat de SC PRODCOM BB SRL societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1406/1991, având CUI RO2384854, cu sediul în Satu Mare, str Grigore Alexandrescu nr. 20.

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces.

În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. SC PRODCOM BB SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul “utilizator” al website-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.restaurantlorens.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

  1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
  2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;
  3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC PRODCOM BB SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SC PRODCOM BB SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea SC PRODCOM BB SRL;
  4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SC PRODCOM BB SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
  5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese
Disponibilitatea Serviciului

SC PRODCOM BB SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

SC PRODCOM BB SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. SC PRODCOM BB SRL poate schimba în orice moment conținutul și termeni si condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe www.restaurantlorens.ro., trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website. De asemenea, pentru a beneficia de produsele de pe website este necesară o comandă minima în valoare de 25 lei.

Pentru informatii cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimtamantului dumneavostra, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si informatiile privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibile pe website: www.restaurantlorens.ro.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA (9%), cu excepția băuturilor alcoolice unde TVA-ul este de 19%(de exemplu: vin, bere).

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției. Prețul minim de achiziție este în valoare de 25 lei.

Plata produselor se efectuează în numerar, prin card debit / credit la livrarea produsului sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul Netopia MobilPay www.mobilpay.ro. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nva fi de maxim 120 minute. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

Livrarea este gratuita in municipiul Satu Mare incluzand zona Paulesti.

In zonele Balta Blonda, Ambud, Petin se percepe o taxa de livrare de 10 lei.

In afara municipiului Satu Mare si in zona Satmarel, se percepe o taxa de livrare de 10 lei, iar comanda minima este de 100 lei. Livrarea se face pe o raza de maxim 10 km, raportata la punctul de lucru de pe strada Grigore Alexandrescu, nr 22.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor 

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SC PRODCOM BB SRLsau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a SC PRODCOM BB SRL. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC PRODCOM BB SRL sau a afiliaților / partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei SC PRODCOM BB SRL aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de SC PRODCOM BB SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Copyright

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de SC PRODCOM BB SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

SC PRODCOM BB SRL își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SC PRODCOM BB SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: restaurantlorens@gmail.com

Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibile pe website, precum si ale Politicii de Confidentialitate, dispobinile pe website: www.restaurantlorens.ro

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), SC PRODCOM BB SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prelucrarea datelor

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei SC PRODCOM BB SRL, prin intermediul website-ului www.restaurantlorens.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la restaurantlorens@gmail.com. Puteti face si o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Satu Mare, Str Grigore Alexandrescu 20. SC PRODCOM BB SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres. Adresa se poate dezvalui daca este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

SC PRODCOM BB SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

SC PRODCOM BB SRL nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele

SC PRODCOM BB SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

SC PRODCOM BB SRL nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC PRODCOM BB SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor wesite-ului;
  2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;
  3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
  5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Satu Mare, Str Grigore Alexandrescu, nr 20, sau la adresa de e-mail restaurantlorens@gmail.com

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. SC PRODCOM BB SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termeni și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SC PRODCOM BB SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC PRODCOM BB SRL și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termeni și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.restaurantlorens.ro.